HOME      PROJECTS    ABOUT     PRESSROOM     CONTACT     FRIENDS

Geraldine Kemper
Voor Geraldine Kemper verzorgde PopUpPR twee jaar lang het management. Van boekingen en contractonderhandelingen tot het genereren van publiciteit in de vorm van interviews en fotoshoots in onder meer Linda (interview, twee maal een shoot en een cover voor Linda meiden), Grazia, Jackie, JFK en Viva. Medio 2013 stapte Geraldine over naar een groter management om haar tv-plannen voor de toekomst verder uit te stippelen.

 PUBLICATIES